Download onze AI in het bedrijfsleven | Mondiaal trendrapport 2023 en blijf voorop lopen!
[weglot_switcher]
Bloggen
AI, datawetenschap en machinaal leren

Demystificerende, verklaarbare AI: licht werpen op transparante besluitvorming

Kunstmatige intelligentie (AI) is een integraal onderdeel van ons leven geworden en heeft invloed gehad op verschillende sectoren, van de gezondheidszorg tot de financiële sector en transport. De afgelopen jaren heeft de toenemende complexiteit van AI-systemen echter zorgen doen rijzen over hun besluitvormingsprocessen. Het begrijpen van de redenering achter beslissingen of voorspellingen van AI-systemen is van groot belang geworden voor organisaties en gebruikers van AI-aangedreven systemen. Binnen deze context ontstaat verklaarbare kunstmatige intelligentie (XAI) als een groeiend veld dat tot doel heeft deze vragen op te lossen en transparantie en interpreteerbaarheid aan AI-modellen te brengen.

Wat is uitlegbare AI (XAI)? :

Verklaarbare AI verwijst naar de ontwikkeling van AI-modellen die menselijke gebruikers in staat stellen de resultaten en output van AI-modellen te begrijpen. Traditionele machine learning-modellen werken vaak als ‘zwarte dozen’, waardoor het voor mensen een uitdaging is om te begrijpen hoe ze tot hun conclusies komen. Dit gebrek aan transparantie kan een barrière vormen voor vertrouwen en acceptatie, vooral in cruciale domeinen waar beslissingen verstrekkende gevolgen hebben. Verklaarbare AI helpt gebruikers de redenering achter beslissingen van AI-modellen en de mogelijke vooroordelen ervan te begrijpen

Waarom is uitlegbare AI (XAI) belangrijk?:

Transparantie en vertrouwen: XAI overbrugt de kloof tussen menselijke gebruikers en AI-systemen en bevordert het vertrouwen door duidelijke uitleg te geven over de redenering achter beslissingen. Deze transparantie is van cruciaal belang, vooral in sectoren als de gezondheidszorg, waar levens op het spel staan, of de financiële sector, waar algoritmische vooroordelen tot oneerlijke uitkomsten kunnen leiden.

Naleving van regelgeving en aansprakelijkheid: Met het toenemende toezicht op AI-technologieën roepen regelgevende instanties en ethische richtlijnen op tot grotere transparantie. Verklaarbare AI helpt organisaties te voldoen aan de regelgeving en stelt hen in staat verantwoording af te leggen voor de beslissingen die door hun AI-systemen worden genomen.

Vooringenomenheid en eerlijkheid: AI-modellen kunnen onbedoeld vooroordelen bestendigen die aanwezig zijn in de gegevens waarop ze zijn getraind. Verklaarbare AI-technieken maken het identificeren en beperken van vooroordelen mogelijk, waardoor belanghebbenden oneerlijke of discriminerende praktijken kunnen begrijpen en corrigeren.

Foutdetectie en verbetering: Transparante AI-modellen maken het gemakkelijker om fouten of onverwacht gedrag te detecteren. Door interpreteerbare verklaringen te bieden, kunnen ontwikkelaars fouten opsporen en corrigeren, waardoor de algehele prestaties en betrouwbaarheid van AI-systemen worden verbeterd.

Onderzoek naar technieken in uitlegbare AI:

Er zijn verschillende technieken of methoden die bijdragen aan het bereiken van uitlegbaarheid in AI-modellen, waaronder de volgende vijf:

Laaggewijze relevantiepropagatie (LRP): LRP is een techniek die voornamelijk in neurale netwerken wordt gebruikt om relevantie of belang toe te kennen aan individuele invoerkenmerken of neuronen. Het doel is om de bijdrage van elk kenmerk of neuron in het netwerk aan de uiteindelijke voorspelling uit te leggen. LRP propageert de relevantie achterwaarts door het netwerk, waarbij relevantiescores worden toegewezen aan verschillende lagen en neuronen.

Contrafeitelijke methode: De contrafeitelijke methode omvat het genereren van contrafeitelijke voorbeelden, dit zijn gewijzigde exemplaren van invoergegevens die resulteren in verschillende modelvoorspellingen. Door de veranderingen te onderzoeken die nodig zijn om een gewenst resultaat te bereiken, bieden counterfactuals inzicht in het besluitvormingsproces van AI-modellen. Ze helpen bij het identificeren van de meest invloedrijke kenmerken of factoren die van invloed zijn op voorspellingen en kunnen nuttig zijn voor analyses van verklaarbaarheid en eerlijkheid.

Lokaal interpreteerbare model-agnostische verklaringen (LIME): LIME is een model-agnostische methode die lokale verklaringen biedt voor individuele voorspellingen van elk machine learning-model. Het genereert een vereenvoudigd surrogaatmodel rond een specifiek exemplaar en schat het belang van invoerkenmerken bij het beïnvloeden van de voorspelling van het model. LIME creëert lokaal interpreteerbare verklaringen, waardoor het gedrag van het model in specifieke gevallen wordt begrepen.

Gegeneraliseerd additief model (GAM): GAM is een type statistisch model dat lineaire regressie uitbreidt door niet-lineaire relaties tussen voorspellers en de doelvariabele mogelijk te maken. GAM's bieden interpreteerbaarheid door de doelvariabele te modelleren als een som van vloeiende functies van de invoerfuncties. Deze vloeiende functies maken inzicht mogelijk in de impact van individuele kenmerken op de doelvariabele, terwijl rekening wordt gehouden met potentiële niet-lineariteiten.

Rationalisatie: Rationalisatie verwijst naar het proces van het genereren van verklaringen of rechtvaardigingen voor AI-modelbeslissingen. Het is bedoeld om een begrijpelijke en coherente redenering te bieden voor de resultaten die door het model worden geproduceerd. Rationalisatietechnieken zijn gericht op het genereren van voor mensen leesbare verklaringen om de transparantie en het vertrouwen van gebruikers in AI-systemen te vergroten.

De toekomst van verklaarbare AI:

Terwijl AI blijft evolueren, geldt dat ook voor het vakgebied van de Verklaarbare AI. Onderzoekers werken actief aan de ontwikkeling van nieuwe methodologieën en technieken om de interpreteerbaarheid en transparantie van AI-systemen te verbeteren. Bovendien wint de adoptie van uitlegbare AI aan populariteit in alle sectoren. Regelgevende instanties nemen eisen op voor uitlegbaarheid, en organisaties erkennen de waarde van transparante besluitvorming bij het winnen van gebruikersvertrouwen en het voldoen aan ethische verplichtingen.

Verklaarbare AI is een cruciaal gebied van onderzoek en ontwikkeling dat tegemoetkomt aan de behoefte aan transparantie, verantwoording en vertrouwen in AI-systemen. Door het besluitvormingsproces te demystificeren, overbruggen verklaarbare AI-modellen de kloof tussen mens en machine, waardoor we het volledige potentieel van AI kunnen benutten.

Laten we samenwerken!
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste updates en exclusieve aanbiedingen door u te abonneren op onze nieuwsbrief.

nl_NLDutch
Scroll naar boven