Download onze AI in het bedrijfsleven | Mondiaal trendrapport 2023 en blijf voorop lopen!
[weglot_switcher]

Onderzoek naar de relatie tussen landdegradatie en conflictprevalentie

Technologie Kern machinaal leren
Industrie NGO's, NPO's en onderofficieren
Potentiële industrieën NGO's, NPO's en onderofficieren
Cliënt NGO

Samenvatting

AI Superior heeft, in samenwerking met de internationale humanitaire NGO World Vision, een overtuigend project ondernomen om de potentiële correlatie tussen landdegradatie en conflicten in geselecteerde landen te onderzoeken. Door de NDVI-index en historische conflictgegevens te analyseren, wilde het project licht werpen op de relatie tussen deze twee kritische factoren. Dit artikel onderzoekt de gebruikte methodologie, de ontdekte bevindingen en de implicaties van het onderzoek.

Uitdaging

De uitdaging waarmee AI Superior in het project werd geconfronteerd, was het onderzoeken van de potentiële correlatie tussen landdegradatie en conflicten in landen die tot de IPC 4- en IPC 5-groepen behoren. De complexiteit van de uitdaging lag in het blootleggen van betekenisvolle inzichten uit diverse informatiebronnen en het vaststellen van een duidelijk verband tussen landdegradatie en conflictvariabelen. Bovendien moest AI Superior een voorspellend model ontwikkelen dat het optreden van conflicten in de komende zes maanden nauwkeurig kon voorspellen op basis van de staat van landdegradatie/regeneratie, waardoor een nieuw niveau van complexiteit in de analyse werd geïntroduceerd.

Oplossing van AI Superior

Analyse van de NDVI- en conflictvariabelen

Het project begon met het beoordelen van de vegetatie in een bepaald gebied. De Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) diende als een fundamentele maatstaf voor deze taak. Variërend van -1 tot +1 helpen NDVI-waarden bij het bepalen van de aanwezigheid en toestand van vegetatie. Hoge NDVI-waarden duiden op bloeiende vegetatie, terwijl lage waarden wijzen op een gebrek aan vegetatie of de aanwezigheid van niet-fotosynthetische materialen.

Het team van AI Superior heeft de jaarlijkse mediane NDVI-waarden berekend voor landen die sinds 1981 onder de IPC 4- en IPC 5-classificaties vallen. Tegelijkertijd werden historische conflictrecords voor deze landen nauwkeurig onderzocht, rekening houdend met vier variabelen: totaal aantal doden, totaal conflicten, totaal aantal dagen conflict en ernst.

 

Het onthullen van de bevindingen:

De analyse uitgevoerd door AI Superior leverde overtuigende resultaten op. Er werden negatieve correlatiewaarden waargenomen tussen NDVI en alle bestudeerde conflictvariabelen. Naarmate de conflictvariabelen toenemen, neemt de NDVI de komende zes maanden af (wat wijst op landdegradatie). Omgekeerd, naarmate de NDVI afnam (wat wijst op landdegradatie), namen de conflictvariabelen de komende zes maanden toe. Deze bevindingen leverden sterk bewijs voor een negatieve correlatie tussen landdegradatie en de prevalentie van conflicten.

 

Een voorspellend model bouwen:

Ten slotte heeft AI Superior, door feature-engineering in het modelontwikkelingsproces op te nemen, een geavanceerde classificatie ontwikkeld die het optreden van conflicten kan voorspellenS in de komende zes maanden. Dit model omvatte de variabelen van landdegradatie/regeneratie, zoals aangegeven door NDVI, en behaalde een indrukwekkende nauwkeurigheid van 74%. 

Resultaat en implicaties

De samenwerking van AI Superior met World Vision bij het onderzoeken van de correlatie tussen landdegradatie en conflicten heeft waardevolle inzichten opgeleverd. Door NDVI-gegevens en historische conflictgegevens te analyseren, bracht het project een negatieve correlatie aan het licht tussen landdegradatie en de prevalentie van conflicten. Bovendien opent de ontwikkeling van een voorspellend model, waarin feature engineering-technieken zijn geïntegreerd, nieuwe wegen voor proactieve conflictpreventie. Deze bevindingen hebben aanzienlijke gevolgen voor zowel humanitaire als ecologische inspanningen. World Vision erkent het belang van dit onderzoek en heeft de resultaten op hun website gepubliceerd website, ervoor zorgen dat de opgedane kennis kan worden gedeeld en gebruikt door organisaties over de hele wereld. Dit project illustreert de kracht van AI en data-analyse bij het aanpakken van complexe mondiale uitdagingen, en draagt bij aan de vooruitgang van conflictpreventiestrategieën en het nastreven van een vreedzamere en duurzamere wereld.

 

Laten we samenwerken!

nl_NLDutch
Scroll naar boven

Vul het onderstaande formulier in:

Door op Bericht verzenden te klikken, gaat u akkoord met onze Privacybeleid.